ประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดการแข่งขันวาดภาพหัวข้อ “เชียงใหม่เมืองแห่งความสวยงามและความหลากหลาย” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดการแข่งขันวาดภาพหัวข้อ “เชียงใหม่เมืองแห่งความสวยงามและความหลากหลาย” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถของตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีโอกาสได้เข้าชมนิทรรศการ “อาชีวศิลปกรรม’66” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการเลือกเรียนสายอาชีพอีกด้วย