วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง) รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง) รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 ดังนี้
สาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง)
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 26 ธันวาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 27 ธันวาคม 2566
สอบสัมภาษณ์/ปฎิบัติ 28 ธันวาคม 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 2 มกราคม 2567
รายงานตัว/มอบตัว/ลงทะเบียน 4 มกราคม 2567
ศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบ