วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคพังงา ที่เข้าศึกษาดูงานและแนวทางบริหารจัดการสถานศึกษาต้นแบบด้านสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคพังงา ที่เข้าศึกษาดูงานและแนวทางบริหารจัดการสถานศึกษาต้นแบบด้านสถานศึกษารางวัลพระราชทานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่