ชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “CMVC เยาวชนรุ่นใหม่ สร้างวินัยทางการเงิน”

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมทั้งนายประยูร วัฒนเมธีกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “CMVC เยาวชนรุ่นใหม่ สร้างวินัยทางการเงิน” ของชมรมวิชาชีพการบัญชี อีกทั้งรับมอบโล่เกียรติคุณ ผลงาน “Money Coach ตัวแม่” จากคุณไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารทิสโก้ จุดประสงค์การจัดกิจกรรมชมรมในครั้งนี้เพื่อสร้างการตระหนักรู้และเสริมทักษะการเงินแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา