วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ณ อาคาร 8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่