วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2566 ณ วัดเจดีย์หลวง

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ประจำปี 2566 ณ วัดเจดีย์หลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่