ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ดำเนินโครงการปันน้ำใจพี่ให้น้องสู่ชนบท ปีที่ 23

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ดำเนินโครงการปันน้ำใจพี่ให้น้องสู่ชนบทปีที่ 23 ณ โรงเรียนบ้านสะลวงนอก อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนสื่อการสอนอุปกรณ์กีฬาหรือเสื้อผ้ารวมถึงฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีจิตใจเสียสละเป็นผู้ให้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกทั้งชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลยังใช้โอกาสนี้เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสาขาที่เปิดสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เพื่อสร้างโอกาสแก่ผู้สนใจศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่