คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนางจันทิมา สัตยาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หัวหน้าสาขาวิชา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ ที่เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนศึกษาดูงานด้านการเรียน การสอนของสถานศึกษา และเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)