วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก(ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก(ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้
สาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง)/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก(ต่อเนื่อง)
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคมถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 27 มีนาคม 2566
สอบข้อเขียน 29 มีนาคม 2566
สอบสัมภาษณ์/ปฎิบัติ 30 มีนาคม 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 3 เมษายน 2566
รายงานตัว/มอบตัว/ลงทะเบียน 10 เมษายน 2566
ปฐมนิเทศ 14 พฤษภาคม 2566
เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 (กรณีเรียนวันจันทร์ – ศุกร์) 16 พฤษภาคม 2566
เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 (กรณีเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์) 20 พฤษภาคม 2566

ศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบ