วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคนิคสารภี ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับครูนพปฎล เพ็ชรไพร ย้ายมาประจำที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นาสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้นางจันทิมา สัตยาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าและครูสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากวิทยาลัยเทคนิคสารภี ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับครูนพปฎล เพ็ชรไพร ย้ายมาประจำที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่