รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2566

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 ธันวาคม 2565
สมัครได้ที่ งานแนะแนวโรงเรียนของคุณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช. รับผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2565
และต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566(16 พฤษภาคม 2566)
ทั้งระบบปกติ และระบบ Mini English Program

ระดับ ปวส. รับผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นปวช./ ม.6 หรือเทียบเท่าและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2565 และต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566(16 พฤษภาคม 2566)
ทั้งระบบปกติ ระบบทวิภาคี และระบบ Mini Chinese Program

อ่านรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ 👇👇👇