วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้วยการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและหัวหน้างานความร่วมมือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้วยการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมปรินซ์บอลรูม 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร