งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดแสดงผลงานวิจัย ในงานสัมมนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SMEs Research Connect)

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือและงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดแสดงผลงานจากงานวิจัยหรือเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมในงานสัมมนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SMEs Research Connect) เพื่อยกระดับความสามารถให้ผู้ประกอบการ SMEs ในด้านต่างๆ ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่