วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

CMVC.Facebook

อาชีวะยกกำลังสอง ที่ได้รับการถอดแบบมาจากนโยบายการศึกษายกกำลังสอง​ ให้อาชีวศึกษาของไทย ยกระดับพัฒนาทุนมนุษย์​ สร้างบุคลากรที่พร้อมต่อความต้องการของแรงงานทักษะที่มีศักยภาพ​ เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ... See MoreSee Less
View on Facebook
ประกาศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
เรื่อง การสรุปผลกิจกรรมภาคเรียนที่ 1/2563
... See MoreSee Less
View on Facebook
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง" ปีที่ 9 โดยมีการฟ้อนเทียนบูชาเมือง ณ บริเวณถนนพระปกเกล้าหน้าลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และเป็นผู้นำต๋ามผางปะตี๊ด บริเวณคูเมืองด้านในตั้งแต่ประตูช้างเผือกถึงกำแพงเมืองเก่าแจ่งหัวริน ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ... See MoreSee Less
View on Facebook
จริงหรือไม่ ที่เด็กไทย มีพฤติกรรม Bullying มากขึ้น
คุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ ที่ถูก Bullying
รู้สึกอย่างไรบ้าง มีอะไรจะเล่าไหม
บอกเล่าให้ฟังกันได้ที่ forms.gle/1h6g9zngaWyMYhWw6

แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิจัยการใช้สื่อสังคมและการระรานทางไซเบอร์ของเด็กและเยาวชนไทย (Social Media and Cyberbullying of Thai Children and Adolescents.) ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
... See MoreSee Less
View on Facebook
#อาชีวะยกกำลังสอง #สร้างคุณภาพ #นำปริมาณ นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ... See MoreSee Less
View on Facebook

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

สถาบันแห่งการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ที่มีคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

Business Administration Department

ประเภทวิชาศิลปกรรม

Art Department

ประเภทวิชาคหกรรม

Home Economics Department

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Tourism Industry Department