วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

CMVC.Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานผู้จบการศึกษาใหม่ (Co-Payment) ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
... See MoreSee Less
View on Facebook

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

สถาบันแห่งการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ที่มีคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

Business Administration Department

ประเภทวิชาศิลปกรรม

Art Department

ประเภทวิชาคหกรรม

Home Economics Department

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Tourism Industry Department