วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

CMVC.Facebook

3 ขั้นตอนการสมัครเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.cmvc.ac.th/main/register64/

เว็บไซต์สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
admission.vec.go.th

ข้อมูลการติดต่อกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เลขที่ 167 ถนนพระปกเกล้า
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 0 5322 1493

www.cmvc.ac.th เว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
www.facebook.com/cmvclive เพจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
www.facebook.com/prcmvc เพจงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
... See MoreSee Less
View on Facebook
งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำของขวัญสวัสดีปีใหม่ มอบแก่ตัวแทนสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
- WE TV
- เชียงใหม่นิวส์
- ไทยนิวส์
- สยามโฟกัสไทม์ ภาคเหนือ
- ไปรษณีย์ไทย สาขาพระสิงห์
... See MoreSee Less
View on Facebook
#DEKCMVC64 #ปวช #ปวส #ปตรี
รับสมัคร #ออนไลน์ แล้ววันนี้ !!!
ศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ที่
👉 www.cmvc.ac.th/main/register64/
... See MoreSee Less
View on Facebook

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

Business Administration Department

ประเภทวิชาศิลปกรรม

Art Department

ประเภทวิชาคหกรรม

Home Economics Department

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Tourism Industry Department