ข่าวรับสมัครงาน


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอ... / 7 ตุลาคม 63 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่มวิชาพลศึกษา... / 26 สิงหาคม 2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ... / 25 สิงหาคม 2563 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่ม... / 31 กรกฎาคม 63 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่มวิชาวิท... / 22 กรกฎาคม 63 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่ม... / 25 มิถุนายน 63 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี... / 13 เมษายน 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี... / 9 เมษายน 63 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี จำนวน 1 อัตรา... / 16 มีนาคม 63 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563... / 10 มีนาคม 63

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu