ติดต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่


ที่อยู่

เลขที่ 167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ 0 5322 1493 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

อีเมล์

โซเชียลเน็ตเวิร์ค

แผนที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu