เพลงประจำวิทยาลัยฯ


มาร์ช วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่


ณ ถิ่นนี้คือที่ประสาทวิชา สถาบันนามว่าวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงใหม่ ศูนย์รวมใจพวกเราชาวลานนา
สถาบันนี้หนอเราร่วมอยู่ ช่วยกอบกู้เชิงช่างให้เกริกไกร
สารพัดฝีมือน่าสนใจ เพื่อชาติไทยเจริญยิ่งยืนนาน

เป็นศูนย์รวมก่อเกิดแขนงวิชา ทั้งผ้า อาหาร และชาวศิลป์
ธุรกิจ คหกรรม ต่างทำกิน เปรียบทรัพย์สิน วิชาติดตัวไป

พวกเรารักกันดุจดั่งพี่น้อง เหมือนดั่งห้องที่หล่อหลอมดวงใจ
ด้านการเรียนกิจกรรมใดใด เราฝันใฝ่ร่วมกันอย่างมั่นคง

ศูนย์รวมใจ


ศูนย์รวมใจชาวเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เป็นร่มไทร ของลูกหลานชาวประชา
บ้านใกล้อยู่ไกล จะต่างถิ่นอำเภอไหน
เราขอร่วมน้ำใจ เพื่อมอบให้วิทยาลัย

แสนยินดียิ้มปรีดา มากทางคุณค่าสิ่งดีงาม
ปลูกฝังให้จิตใจ เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม
กิจกรรมการงาน จงร่วมมือร่วมใจ
เรารักวิทยาลัย จงช่วยกันพัฒนา

มาร์ชองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย


พวกเรามาจากที่หลายแห่ง มาร่วมแรงสร้างอาชีพให้สดใส
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จุดรวมใหญ่รวมใจของพวกเรา
พวกเรามาจากทุกแคว้นเขต ทั่วประเทศออกตกเหนือใต้
เสริมสร้างงานด้านอาชีพให้ก้าวไกล ร่วมใจพัฒนาช่วยสังคม

องค์การของเรามากล้วนหลายช่าง ถนัดหลายทางที่ร่ำเรียนมา
ช่างศิลปะ เทคนิค นักเกษตร ร่วมพัฒนา ให้ก้าวหน้า
นักธุรกิจ คหกรรม ช่างฝีมือ

พวกเราชาววิชาชีพทั้งหลาย ต่างมุ่งหมายช่วยกันสรรค์สร้าง
งานอาชีพของเราให้ก้าวหน้า
ทุกครั้งเราชาวช่างมาร่วมแรง รวมใจกันสร้างความเจริญ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu