เกี่ยวกับเรา
เพลงประจำวิทยาลัยฯ
เพลง : มาร์ชวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ [ Download ]

มาร์ชวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ณ ถิ่นนี้คือที่ประสาทวิชา สถาบันนามว่าวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงใหม่ ศูนย์รวมใจพวกเราชาวลานนา
สถาบันนี้หนอเราร่วมอยู่ ช่วยกอบกู้เชิงช่างให้เกริกไกร
สารพัดฝีมือน่าสนใจ เพื่อชาติไทยเจริญยิ่งยืนนาน

เป็นศูนย์รวมก่อเกิดแขนงวิชา ทั้งผ้า อาหาร และชาวศิลป์
ธุรกิจ คหกรรม ต่างทำกิน เปรียบทรัพย์สิน วิชาติดตัวไป

พวกเรารักกันดุจดั่งพี่น้อง เหมือนดั่งห้องที่หล่อหลอมดวงใจ
ด้านการเรียนกิจกรรมใดใด เราฝันใฝ่ร่วมกันอย่างมั่นคง

เพลง : ศูนย์รวมใจ [ Download ]

มาร์ชวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ศูนย์รวมใจชาวเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เป็นร่มไทรของลูกหลานชาวประชา
บ้านใกล้อยู่ไกล จะต่างถิ่นอำเภอไหน
เราขอร่วมน้ำใจ เพื่อมอบให้วิทยาลัย

แสนยินดียิ้มปรีดา มากทางคุณค่าสิ่งดีงาม
ปลูกฝังให้จิตใจ เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม
กิจกรรมการงาน จงร่วมมือร่วมใจ
เรารักวิทยาลัย จงช่วยกันพัฒนา

เพลง : มาร์ชองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย [ Download ]

มาร์ชวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

พวกเรามาจากที่หลายแห่ง มาร่วมแรงสร้างอาชีพให้สดใส
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
จุดรวมใหญ่รวมใจของพวกเรา
พวกเรามาจากทุกแคว้นเขต ทั่วประเทศออกตกเหนือใต้
เสริมสร้างงานด้านอาชีพให้ก้าวไกล
ร่วมใจพัฒนาช่วยสังคม

องค์การของเรามากล้วนหลายช่าง ถนัดหลายทางที่ร่ำเรียนมา
ช่างศิลปะ เทคนิค นักเกษตร ร่วมพัฒนา ให้ก้าวหน้า
นักธุรกิจ คหกรรม ช่างฝีมือ

พวกเราชาววิชาชีพทั้งหลาย ต่างมุ่งหมายช่วยกันสรรค์สร้าง
งานอาชีพของเราให้ก้าวหน้า
ทุกครั้งเราชาวช่างมาร่วมแรง รวมใจกันสร้างความเจริญ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 0 5341 6203, 0 5322 1493 โทรสาร 0 5321 7310

เว็บไซต์นี้ ใช้สัญญาอนุญาต ของ ครีเอทีฟ คอมมอนส์
แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ต้นฉบับ
บริหารจัดการโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่