การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด i-teen To Be Number One จังหวัดเชียงใหม่

20 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ทูบี นัมเบอร์วัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด i-teen To Be Number One จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่