ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสสาขา 311

รับการประเมินสมรรถนะภาค ก. และภาค ข. ณ อาคารผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา ชั้น 2 ห้อง 921 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.