พิธีเปิดงาน The Art of Vocational Exhibition 2020 นิทรรศการอาชีวศิลปกรรม’63

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “อาชีวศิลปกรรม’63” The Art of Vocational Exhibition 2020 โดยมี ผู้อำนวยการนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ ผู้อำนวยการบำนาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นางคนึงนิจ พรหมเนตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้

“อาชีวศิลปกรรม’63” The Art of Vocational Exhibition 2020 เป็นนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา ประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีจุดประสงค์ในการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ แก่ชุมชนภายนอก แสดงศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากครูผู้สอน แสดงออกในด้านการผลิตและแนวความคิดสร้างสรรค์ รวมผลงานของนักเรียน นักศึกษา ประเภทวิชาศิลปกรรมมากกว่า 400 ผลงาน

ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อประเภทวิชาศิลปกรรม การประกวดวาดภาพในหังข้อ “เชียงใหม่ New Normal” ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) และการสอนอาชีพวันละ 1 วิชา คือ การวาดภาพสีน้ำ การแกะประติมากรรมสัตว์จากผักและผลไม้ และการจัดสวนถาดแบบแห้งอีกด้วย

นิทรรศการ “อาชีวศิลปกรรม’63” The Art of Vocational Exhibition 2020 จัดงานระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 ณ ลานโดมอเนกประสงค์หลังอาคาร 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เวลา 09.00 – 16.00 น.