นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้ารับมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

12 มกราคม 2564 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา ข้ารับมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่