ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วอศ.ชม. ร่วมกิจกรรม “ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ สวนรุกชาติห้วยแก้ว – อนุเสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – น้ำตกห้วยแก้ว โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

วอศ.ชม. ร่วมกิจกรรม “ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ สวนรุกชาติห้วยแก้ว – อนุเสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – น้ำตกห้วยแก้ว โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

“ยามอยู่เราผูกพัน ยามจากกันเราคิดถึง” งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับครูรวิษฎา พาพันธ์ และครูสาวิมล คำเพ็ง ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา

“ยามอยู่เราผูกพัน ยามจากกันเราคิดถึง” งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับครูรวิษฎา พาพันธ์ และครูสาวิมล คำเพ็ง ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา

การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัด อศจ.เชียงใหม่ ในการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ อคท. ประจำปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัด อศจ.เชียงใหม่ ในการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ อคท. ประจำปี 2563

1 3 4 5 6 7 14