System

โครงการลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกับ Café de jungle สาขาบ้านถวาย ปีการศึกษา 2563

โครงการลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกับ Cafè de jungle สาขาบ้านถวาย ปีการศึกษา 2563

งานวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอเชิญครูทุกท่าน เข้ารับการอบรม การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) โดย OpenServe

งานวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชีงใหม่ ขอเชิญครูทุกท่าน เข้ารับการอบรม การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) โดย OpenServe

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสาขา 311

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสาขา 311

1 20 21 22 23 24 33