System

วอศ.ชม. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วอศ.ชม. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เด็กศิลป์อาชีวะเชียงใหม่ คว้ารางวัลจากการประกวดภาพวาด “หยุดไฟป่าด้วยมือเรา” วันสิ่งแวดล้อมไทย 2020

เด็กศิลป์อาชีวะเชียงใหม่ คว้ารางวัลจากการประกวดภาพวาด “หยุดไฟป่าด้วยมือเรา” วันสิ่งแวดล้อมไทย 2020

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว”

พิธีทำบุญเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีทำบุญเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

1 19 20 21 22 23 33