System

โครงการอบรมภาษาจีนพิชิตข้อสอบ HSK สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงการอบรมภาษาจีนพิชิตข้อสอบ HSK สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้อำนวยการ สมบัติ นาหลวง ให้สัมภาษณ์ในรายการ “รั้วเสมา” ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz. กทม. ในประเด็น “ทวิศึกษาสู่ห้องเรียนอาชีพ”

ผู้อำนวยการ สมบัติ นาหลวง ให้สัมภาษณ์ในรายการ “รั้วเสมา” ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz. กทม. ในประเด็น “ทวิศึกษาสู่ห้องเรียนอาชีพ”

1 2 3 4 27