<<-- ดาวน์โหลดใบสมัคร พิมพ์ เขียนใบสมัคร พร้อมหลักฐาน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น

สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัคร
ได้ที่ งานทะเบียนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องขวาสุดทางเดิน

เลือกสาขาที่อยากเรียนได้ 2 สาขา
ในการสมัคร ให้เลือกสาขาที่อยากเรียนที่มากที่สุดได้ 2 ประเภทวิชา / สาขาวิชา / สาขางาน

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมด
เพื่อไม่ให้เสียผลประโยนช์ต่อการสมัครเข้าเรียน โปรดตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัคร รหัสวิชาที่ต้องการสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัครทั้งหมด ก่อนยื่นใบสมัครให้เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

อ่านเอกสารแล้วสงสัย ติดต่องานทะเบียน
หากอ่านเอกสารแล้วไม่เข้าใจ สงสัยตรงไหน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานทะเบียนนักเรียน นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดนักเรียน / นักศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ ติดต่อด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ หรือ โทรศัพท์ 0-5322-1493, 0-5341-6203 ต่อ งานทะเบียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu