ข่าวประกวดราคา


ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562... / 9 มกราคม 63 ประกาศ ยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เสื้อกีฬาสี ปีการศึกษา 2562... / 25 ธันวาคม 62 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส... / 26 พฤศจิกายน 62 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเสื้อกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin... / 7 พฤศจิกายน 62 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ... / 22 ตุลาคม 62 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเสื้อกีฬาสี ประจําปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)... / 21 ตุลาคม 62 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562... / 30 กันยายน 62 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประจำปีงบป... / 26 กันยายน 62 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปร... / 26 กันยายน 62 ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ประจำปีงบประมาณ 2563... / 11 กันยายน 62

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu