ข่าวประกวดราคา


26 พฤศจิกายน 62 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส... 7 พฤศจิกายน 62 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเสื้อกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin... 22 ตุลาคม 62 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ... 21 ตุลาคม 62 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเสื้อกีฬาสี ประจําปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)... 30 กันยายน 62 ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562... 26 กันยายน 62 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประจำปีงบป... 26 กันยายน 62 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปร... 11 กันยายน 62 ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ประจำปีงบประมาณ 2563... 11 กันยายน 62 ประกาศ ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ประจำปีงบประมาณ 2563... 9 กันยายน 62 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธี ประกว...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu