Last News : ข่าวสารล่าสุด
ประกาศ รายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาพละศึกษา ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2558 [ เพิ่มเติม ]
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาออกแบบ ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 0 5341 6203, 0 5322 1493 โทรสาร 0 5321 7310

เว็บไซต์นี้ ใช้สัญญาอนุญาต ของ ครีเอทีฟ คอมมอนส์
แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ต้นฉบับ
บริหารจัดการโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่