Last News : ข่าวสารล่าสุด
การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลสอบราคา จ้างทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมชาย-หญิง ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (ครั้งที่ 1)
ประกาศสอบราคา จ้างทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมชาย-หญิง ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2)
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
สอบราคาจัดซื้อเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 0 5341 6203, 0 5322 1493 โทรสาร 0 5321 7310

เว็บไซต์นี้ ใช้สัญญาอนุญาต ของ ครีเอทีฟ คอมมอนส์
แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ต้นฉบับ
บริหารจัดการโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่