Last News : ข่าวสารล่าสุด
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน, ช่างไฟฟ้า และคนสวน
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 อัตรา
ประกาศสอบราคา จ้างทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมชาย-หญิง ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 0 5341 6203, 0 5322 1493 โทรสาร 0 5321 7310

เว็บไซต์นี้ ใช้สัญญาอนุญาต ของ ครีเอทีฟ คอมมอนส์
แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ต้นฉบับ
บริหารจัดการโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่