Last News : ข่าวสารล่าสุด
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
ขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมบูชารูปหล่อและเหรียญ "องค์พระวิษณุกรรม" เนื่องในโอกาสครบรอบ 82 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ ชุดปฎิบัติการแปรรูปอาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 4
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 0 5341 6203, 0 5322 1493 โทรสาร 0 5321 7310

เว็บไซต์นี้ ใช้สัญญาอนุญาต ของ ครีเอทีฟ คอมมอนส์
แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ต้นฉบับ
บริหารจัดการโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่